Oslo presentert gjennom 39 temahefter
med emner fra byens historieVisergutt med drakjerre, fra temahefte 19. Stortorget 1829, fra temahefte 6. Fattigskolen i Møllergata 46, fra temahefte 13.


[Klikk på bildene for mer informasjon]

Last updated 25.3.2002
webmaster