NB! Hvis du ikke har fødselsnummer MÅ du enten fylle inn DUF-nummer, D-nummer eller passnummer slik at oppmeldingen din blir registeret.