Temaer i prøven

Til elever og lærere på 10. trinn

Årets prøvetemaer er knyttet til natur- og miljøfagplanen for 10. trinn og den generelle delen av læreplanen. Prøven består av to hovedoppgaver H1 og H2 og åtte deloppgaver D1 til D8.

På prøven skal elevene besvare en av de to hovedoppgavene og fem av de åtte deloppgavene. Totalt sett skal elevene svare på 40 - 45 spørsmål avhengig av hvilken hovedoppgave og hvilke deloppgaver de velger. Selv om det er ulikt antall spørsmål på delene, gir hver hovedoppgave 20 poeng og hver deloppgave seks poeng. Elevene kan altså maksimalt oppnå 50 poeng på hele prøven dersom alt er riktig besvart.

I rammen finner dere læreplanmålene for 10. trinn, oppgavetitlene som er knyttet til hovedområdene og forslag til lenker.

[Temaer i prøven slutt]