Om bruk av lenker

Det er vanskelig å finne skreddersydde websider for en slik prøve, og det er heller ikke meningen med websidene dere finner lenker til. De fleste sidene er stort sett utviklet for andre målgrupper. Noen få sider er laget spesielt for elever. To slike skreddersydde og kvalitetssikrede websteder er vitensidene om genetikk og radioaktivitet. Disse sidene eller programmene kan elevene få tilgang til på to måter:

1) læreren velger å bruke dem i opplæringen og registrerer klassen som bruker av viten.no eller

2) eleven kan bruke demoversjonen på egenhånd. Demoversjonene omfatter det samme, men lagrer ikke det elevene leverer av oppgaver. Begge versjoner dekker altså samme lærestoff og aktiviteter. Andre spesiallagde og kvalitetssikrede sider for skoler er Nettverk for miljølære.

Elevene finner god dekning for lærestoffet i lærebøkene som skolen bruker. Hensikten med lenkesamlingen er å vise at det finnes nyttig tilleggsstoff og mer oppdatert informasjon på nettet. Særlig viktig er det å kunne finne stoff om fagemner som er sterkt omdiskutert, for eksempel forskning i genteknologi og bruken av alternative energikilder. I år er det derfor valgt langt flere lenker enn i fjor. Det er heller ikke slik at noen lenker er viktigere enn andre for å kunne svare på spørsmålene i Osloprøven 2004. Bruk lenkene for å gjøre dere kjent med noen websider som viser hvordan informasjon på verdensveven kan være nyttig i opplæringen i natur- og miljøfag. Det er heller ikke mulig å kvalitetssikre linkene.

[Om bruk av lenker slutt]