MANGFALDET I NATUREN

Mål:

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til deloppgave D1:

D1 Genetikk og cellen

En portal for deg som liker å lese og hoppe rundt i mye informativ tekst, der "undervisning" er et viktig oppslagsord på dette temaet

http://www.geninfo.no/

http://www.geninfo.no/undervisning/undervisning.asp

Undervisningsprogrammer I realfag på nett;

http://viten.no/

Velg i vei, men genteknologi er å anbefale for ditt tema:

http://viten.no/demo

En internettside med mye spennende og nyttig lærestoff satt i system og tar i bruk fine illustrasjoner til hjelp i opplæringen;

http://www.uib.no/aasland/gensidene/start.html

Mange temaer på helse. Her får du tilgang til mange småartikler om mye som kan være spennende for alle å lese;

http://www.forskning.no/Temaer/1018023165.78

En internettside som gir deg mange fine småartikler, men best av alt, ordforklaringer i digitale oppslagsverk. Fin tekst, lett og lese.

http://www.genia.no/sider/faste/ordliste.htm

Artikkel: Genmodifiserte planter på rømmen:

http://www.forskning.no/Artikler/2004/februar/1077631414.32

Artikkel: Genmodifiserte planter til stor nytte for bøndene:

http://www.forskning.no/Artikler/2002/april/1017821784.11

Artikkel: Ser ingen fordeler med genmat:

http://www.forskning.no/Artikler/2003/august/1060124134.75

Genteknologi kan mette verden:

http://www.forskning.no/Artikler/1018396854.49/1015957226.0

Artikkel: Om ti år kan bananene være borte:

http://www.forskning.no/Artikler/2003/januar/1042720054.88

Artikkel: Genmodifisert mais godkjent på tynt grunnlag:

http://www.forskning.no/Artikler/2002/april/1020087909.12

Finnes mange flere artikler om du søker på genteknologi:

http://www.forskning.no/

Kjempespennende internettside med masse informasjon for deg som liker å lese engelsk:

http://www.cellsalive.com/howbig.htm

 

Bilder og lenker til deloppgave D2:

D2 Ferskvann og forurensing

Hovedsiden til norsk institutt for vannforskning. Portal til mye interessant lesestoff om alt som har med vann å gjøre;

http://www.niva.no/

Denne lenken tar deg direkte til en omtale av næringsrike (eutrofe) vann;

http://www.niva.no/sektorbr/Vassdrag/Ferskv_eutrof.htm

http://www.niva.no/fagomr/oversikt.htm

Nettverk for miljølære: et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltningen, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner - en møteplass hvor skolen både kan hente ut informasjon, og selv levere egen informasjon til databasen.

http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/

http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn16/

http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn16/ferskvannsplanter.php

http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr3/?vis=veiledning

http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn21/?vis=veiledning

http://www.miljolare.no/vanda/

http://www.miljolare.no/tema/natur/ferskvatn/

http://www.miljolare.no/info/perm/vannpermen.php

http://www.miljolare.no/fagstoff/vann/artikler/kompendier/planteplankton/algeokologi.php

Å måle pH i ferskvann,pH-meter;

http://www.miljolare.no/fagstoff/vann/artikler/utstyr/phmeter.php

Spennende internettside med ulike typer av innsjøer. Her kan du lære mye om innsjøer i Norge gjennom bilder og tekst;

http://www.vanninfo.no/sider/dn15/Kapittel2_0.htm

Svenske internettsider

Mye spennende informasjon om innsjøer for deg som syns det er greit å lese svensk

http://www.ma.slu.se/Miljotillst/Eutrofiering/Begrepp.ssi

Når innsjøene tilføres næring;

http://www.ma.slu.se/Miljotillst/Eutrofiering/Eutrofi_titelsida.ssi

En fin url til sider som forteller deg om plankton i ord og bilder;

http://home.hib.no/ansatte/asa/planktonweb/plankton.htm

[MANGFALDET I NATUREN slutt]