Stoffer, egenskaper og bruk

Mål:

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til deloppgave D4:

D4 Løsemidler og løsemiddelskader

Arbeidstilsynet. En statlig etat med oppgave å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.;

http://www.arbeidstilsynet.no/info/tema/losemidler.html

Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter

http://www.helsenytt.no/artikler/loesemidler.htm

Hva betyr alt som står på etikettene på malingsbokser med mer? Når en bransje, forbrukere og myndigheter samarbeider om helse og miljø får du denne informasjonen;

http://www.grip.no/Bygningsmaling/Faremerker.htm

http://www.grip.no/Bygningsmaling/YL-merking.htm

Bilder og lenker til deloppgave D5:

D5 Kalking og sure vann

Hva er Miljøstatus i Norge? Miljøstatus i Norge er en portal som gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling:

http://www.miljostatus.no/

Når innsjøen trenger kalking;

http://www.mistin.dep.no/vest-agder/tema/biologisk_mangfold/dyr_og_planter/kalking/

Bellona om sur nedbør;

http://www.bellona.no/no/harde_miljoefakta/luftforurensing/12994.html

Hovedsiden til norsk institutt for vannforskning. Portal til mye interessant lesestoff om alt som har med vann å gjøre;

http://www.niva.no/

Denne lenken tar deg direkte til en omtale av kalking av vann;

http://www.niva.no/diverse_fagartikler/BLS_kalking_nodvendig.htm

Når dyr brukes til å bestemme pH i vann;

http://www.niva.no/diverse_fagartikler/baekken_suredyr.htm

En artikkelsamling om kalking av vann;

http://www.miljonytt.no/results.cfm?eid=1&q=kalking&go.x=19&go.y=9

Den første PC-baserte Miljøstatus for Norge. Utslipp av SO2 og NOx;

http://www.grida.no/prog/norway/nor/soeno98/acidrain/acidemit.htm

 

Bilder og lenker til deloppgave D6:

D6 Radioaktiv stråling

Undervisningsprogrammer I realfag på nett;

http://viten.no/

Moro med Newton. En portal til deg som er interessert i naturfag.

http://www.nrk.no/magasin/magi/newton/1425695.html

Portal til mye nyttif informasjon om stråling.Hva er stråling?:

http://www.uio.no/miljoforum/stral/t2/hva_stral.shtml

Om elektromagnetisk stråling og mye, mye mer. Siden er på engelsk. Her finner du en portal til mye spennende lesestoff, illustrasjoner og animasjoner om hvordan teknologi i hverdagen fungerer;

http://emints.more.net/ethemes/resources/S00000462.shtml

Definisjon av kalk (kilde: Botanisk og plantefysiologisk leksikon):

http://www.biologi.uio.no/plfys/haa/leks/k/kalk.htm

Gjødsel og kalking:

http://www.bio.uio.no/plfys/haa/plfys/mineral/gjoedsel.htm

[Stoffer, egenskaper og bruk slutt]