DET FYSISKE VERDSBILETET

Mål:

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til hovedoppgave H2:

H2 Energiformer og energioverganger

Portal: Miljølæreprosjekt med masse stoff om energi

http://miljolare.no/energi/

http://miljolare.no/fagstoff/by/meis/

http://miljolare.no/fagstoff/by/meis/grunnbok1.php

Energistoff med vekt på energikilder fra Høgskolen i Volda

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/oddarnehemmingstad/index.html

Norges vassdrag- og energidirektorats (NVE) informasjon til skoleverket

http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=2812&iMenuId=388&strBoxColor=pict_nb&strYAH=>Skole

Vindkraftinformasjon fra Bellona

http://www.bellona.no/imaker?sub=0&id=11649

Forskningsrådets informasjon om fornybare energikilder

http://www.program.forskningsradet.no/nytek/nfe/publi_nfe.htm

Solenergiinformasjon fra Norsk Solenergiforening

http://www.solenergi.no/facts.html

Energifakta fra Energibedriftenes landsforening

http://www.energifakta.no/

Kort omtale av sentralt stoff om energi fra læreboka Tellus:

http://vev1.gs.bergen.hl.no/~lro23/om_oppgaven.html

Engelsk nettsted med gratis filmer om energi og annet relevant skolestoff

http://www.brainpop.com/science/energy/

 

Bilder og lenker til deloppgave D7:

D7 Kommunikasjon og lys

NRK om lys, syn og farger med mange linker videre:

http://www.nrk.no/kanal/undervisning/1254034.html

Om syn og øyet fra Oslo Øyelegesenter:

http://www.eyecenter.net/

Teori om hvordan fargene dannes i regnbuen - vanskelig, men med animasjon:

http://www.toender-gym.dk/mbs/fysik/ntnujava/Rainbow/rainbow.html

Forstå øyet og briller med java (simulering):

http://home.hib.no/ansatte/shof/virtuell_lab/Javaapp/java-utv/oye5/Oye.html

http://home.hib.no/ansatte/shof/virtuell_lab/Javaapp/java-utv/linse/Linse.html

Interessant refleksjon fra en som har vært på nettet og undersøkt hva lys er:

http://home.c2i.net/kaaby/hvaerlys.htm

Litt om lyd og bølger fra NTNU:

http://www.fi.uib.no/fysikk/lyd/index.html

Exploratorium online exhibits er på engelsk, men har morsomme simuleringer, eksperimenter og snacks:

http://www.exploratorium.edu/exhibits/f_exhibits.html

http://www.exploratorium.edu/snacks/snackintro.html

 

Bilder og lenker til deloppgave D8:

D8 Jordas atmosfære

Portal: Cicero Senter for klimaforskning:

http://www.cicero.uio.no/

Ozonlaget:

http://www.grida.no/prog/norway/nor/soeno95/ozone/ozone.htm

http://www.nilu.no/niluweb/index.cfm?lang=1&id=216&type=3&senter=234&sub=1352&link=0 http://www.uio.no/miljoforum/stral/t1/lang_utv.shtml

Drivhuseffekten:

http://www.uio.no/miljoforum/stral/t1/drivhus.shtml

http://www.sydhav.no/terje/drivhus.htm

Kyotoavtalen:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/07/23/270822.html

Miljøstatus i Norge:

http://www.mistin.dep.no/templates/themepage____2144.aspx

Naturvernforbundet om energi og klima:

http://www.naturvern.no/meny/enkl

Portal: NILU Norsk institutt for luftforskning:

http://www.nilu.no/

Ozonlaget og drivhuseffekten opplegg for 9. klasse:

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/ivartorepedersen/

[DET FYSISKE VERDSBILETET slutt]