Temaer i prøven med eksempler på oppgaver

Til elever og lærere på 9. trinn

Årets prøvetemaer er knyttet til natur- og miljøfagplanen for 9. trinn og den generelle delen av læreplanen. Årets prøven består av tre deler:

  1. En fellesdel, F0 som alle må besvare, og som omfatter 12 spørsmål fra viktige målområdene i læreplanen på 9. trinn. Fellesdelen kan gi 40 poeng.
  2. To hovedoppgaver, H1 og H2. Her skal elevene velge enten H1 eller H2 som hver omfatter 12 spørsmål fra et sentralt emne på 9. trinn. Denne delen kan gi 40 poeng.
  3. Åtte deloppgaver, D1 til D8, hver med seks spørsmål fra forskjellige emner på 9. trinn. Her skal elevene velge fire av de åtte deloppgavene. Hver deloppgave kan gi 20 poeng.

Temaer i prøven:

På prøven skal alle elevene besvare F0 Generell del og én av de to hovedoppgavene (H1 eller H2) og fire av de åtte deloppgavene (D1-D8). Totalt skal elevene svare på 48 spørsmål. Elevene kan maksimalt oppnå 160 poeng på hele prøven dersom alt er riktig besvart.

Under finner du eksempler på hvilke type oppgaver du kan få på prøven:

Eksempel #1 - I denne type oppgave skal du sette ett kryss:

Eksempel #2 - I denne type oppgave skal du krysse av for de to riktige svarene:

Eksempel #3 - I denne type oppgave skal du kombinere navn og symbol på riktig måte:

 

Eksempel #4 - I denne type oppgave skal du svare på oppgaven ved å skrive tekst:

[Slutt Temaer i prøven med eksempler på oppgaver]