Om bruk av lenker

Det er vanskelig å finne skreddersydde websider for en slik prøve. De fleste sidene er stort sett utviklet for andre målgrupper. Noen få sider er laget spesielt for elever. To slike skreddersydde og kvalitetssikrede websteder er: Vitensidene om røyking og programmet Vær Røykfri. Vitenprogrammet kan elevene få tilgang til på to måter:

  1. læreren velger å bruke www.viten.no i opplæringen og registrerer klassen som bruker.
  2. eleven kan bruke en demoversjon. Demoversjonen omfatter det samme som den registrerte versjonen, men lagrer ikke de besvarelsene som elevene leverer.

Begge versjoner dekker altså samme lærestoff og aktiviteter. Andre spesiallagde og kvalitetssikrede sider for skoler er for eksempel Nettverk for miljølære.

På Internett finnes flere gratisleksikon og portaler med linker videre til mange andre nettsteder. En slik samleportal for helse finnes på http://www.startsiden.no/kategorier/helse/.  

Wikipedia som er et internasjonalt dugnadsleksikon, finnes på mange språk - også norsk. Wikipedia er skrevet spesielt for nettet med masse hyperlinker. Wikipedia på norsk finnes på denne adressen: http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside .

Caplex er et annet leksikon og utgitt av Cappelen forlag og omfatter mer enn 60000artikler. Caplex har denne adressen: http://www.caplex.no/web/frameset/main.asp .

Et litt annerledes leksikon, delvis interaktiv oppslagsverk, er nettsidene til "How stuff works?". Vi har tatt med linker til alle disse portalene/leksika.
http://www.howstuffworks.com/

Elevene finner god dekning for lærestoffet i lærebøkene som skolen bruker. Hensikten med lenkesamlingen er å vise at det finnes nyttig tilleggsstoff og mer oppdatert informasjon på Internett. Særlig viktig er det å kunne finne stoff om fagemner som er sterkt omdiskutert som for eksempel forvaltning av naturen, energiøkonomisering og tobakk og rusmidler. Det er ikke slik at noen lenker er viktigere enn andre for å kunne svare på spørsmålene i Osloprøven 2006. Bruk lenkene for å gjøre dere kjent med noen websider som viser hvordan informasjon på verdensveven kan være nyttig i opplæringen i natur- og miljøfag. Det er heller ikke mulig å kvalitetssikre sidene eller garantere at sidene som det vises til, ikke er blitt endret siden denne lenkesamlingen ble laget. Det er ikke like mange lenker til alle temaene. De fleste lenkene er omtalt slik at du får et inntrykk av sidene det vises til. Lenkeomtalene er av ulik lengde og den er ingen garanti for at lenkene eller sidene er uten feil.

[Om bruk av lenker slutt]