KROPP OG HELSE

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til deloppgave D2:

D2 Skjelett og muskler

Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 11000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer.

http://www.helsenett.no/Muskel-og-skjelett

Med bilder og modeller viser denne internettsiden en oversikt over knokler i menneskekroppen. Siden er på engelsk. Kan virke noe kjedelig, men har mye informasjon. Avslutter med en spørrekonkurranse.

http://www.bio.psu.edu/faculty/strauss/anatomy/skel/skeletal.htm

En internettside som viser røntgenbilder av ulike knokler i menneskekroppen. Lite tekst, bare bilder. Tekst: engelsk.

http://www.rad.washington.edu/RadAnatomy.html

Denne internettadressen fører deg til en interaktiv modell av skjelettet og musklene i menneskekroppen. Den bruker tekst og bilde, og er på engelsk.

http://www.innerbody.com/image/skelfov.html

 

Bilder og lenker til deloppgave D6:

D6 Tobakk og rusmidler

Moderne dopinformasjon fra Rusmiddeldirektoratet. Sida kan virke litt rotete uten en tydelig meny (menyen svever rundt). Men det er mye faktastoff om ulike dop- og rusmidler.

http://www.dopinfo.no/main.html

Informasjonsside om røyk og snus fra Sosial- og helsedirektoratet. Noe informasjon er for lærere, foreldre og noe for ungdom. Bra faktadel om røyk og snus.

http://www.sluk.net/

Vitenprogram om røyk. Demoversjonen kan brukes av elever alene, men læreren kan også velge å registrere klassen og elevene. For å bruke programmet om røyking går du til prøv programmer, og deretter til "Helse opp i røyk". Tidsramme for et helt program er omlag to skoletimer. Programmet tar for seg konsekvenser av røyking og snusing.

http://www.viten.no/

Tobakk dreper er en informasjonsside fra Sosial- og helsedirektoratet. Moderne lagt opp med informasjon og aktiviteter.

http://www.tobakkdreper.no/forside.asp

 

Bilder og lenker til deloppgave D8:

D8 Hormoner og styring

Om sansene fra Fysikknett.no. På oppslagssiden kan en lese: Hvordan ville du forklart en blind person hvordan det er å se? Hvordan tror du det ville vært å høre lyder hver gang du luktet på en blomst? Hva ser du rett bakover? Svart eller ingen ting? Sansene våre er underlige, og de er lette å lure.   Meget grundig omtale av sansene i et lett språk. Fra oppslagssida klikker en forrige, opp eller neste. Opp bringer en tilbake til startsiden .

http://www.fysikknett.no/sansene/index.php

På sida Helsnytt som er utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelse, finner vi mye helserelatert stoff.

http://www.helsenytt.no/artikler/

På det åpne nettbaserte leksikonet Wikipedia finnes masse stoff. Wikipedia finnes i norsk versjon også på adressen. Denne artikkelen handler om hormoner.

http://no.wikipedia.org/wiki/Hormoner

På Helsenett.no er det flere interessante artikler om nervesystemet. Denne linken er en portal til dette stoffet. Artiklene handler om hjerneslag, svimmelhet, multippel sklerose og balanseproblemer.

http://www.helsenett.no/Nervesystemet

Hva er smerte? Denne artikkelen på Lommelegen.no omhandler dette. I ingressen kan vi lese: Alle vet hvordan både fysisk og psykisk smerte kjennes, men ingen kan egentlig føle en annens smerte. Så hvordan kan vi definere smerte, og kan man i det hele tatt måle en subjektiv opplevelse?

http://www.lommelegen.no/art/art2150.asp
[KROPP OG HELSE SLUTT]