MANGFALDET I NATUREN

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til hovedoppgave H1:

H1 Økosystemet og biologisk mangfold

Biologisk mangfold. Enkel oversikt over naturtyper i Osloområdet. Kart som viser forskjellige naturtyper i nærområdet.

http://www.markakart.net/naturtyper/start.htm

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har en egen side om Oslomarka. Her er argumenter for å bevare markagrensa og mye interessant stoff om interessekonfliktene i Marka.

http://www.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=83274

Nysgjerrigper.no informerer kort om begrepet "biologisk mangfold" - skrevet med enkel tekst

http://www.nysgjerrigper.no/Artikler/1082640772.45

Naturens mangfold er jordas rikdom, nesten uten grenser. Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn. Enkelt skrevet. Tar for seg en del definisjoner som er greie kunne.

http://www.miljolare.no/fagstoff/felles/perm/jordas-rikdom.php

WWW-Norge skriver kort om gamle naturskoger - våre siste eventyrskoger.

http://www.wwf.no/core/200407/16naturskog.asp

Fin og lettskrevet side om naturskog. Tar også for seg antall arter og individer.

http://nu.no/naturvern/skog/faktaark/f38cb2e6bb516291a1f5dd122ea42c01

En portal om Miljøstatus i Norge. Mange lenker og mye informasjon. Oppdatert av statens forurensningstilsyn.

http://www.miljostatus.no/

En webside lagt ut av Aschehoug forlag. Den er lagt ut som en ressurs til 5-timerskurset i naturfag for den videregående skole, men kan gi mye nyttig informasjon til deg på 9.ende trinn. Her kan du blant annet sjekke om du kan mange av de vanligste begrepene i naturfag.

http://www.aschehoug.no/naturfag5/del1/1.1.html

Over alt i Norge lever ulike arter av dyr og planter i beste velgående. Noen arter har imidlertid fått sine levesteder sterkt redusert fordi de er avhengige av spesielle økologiske forhold for å kunne overleve. Se "Ut i naturen" på NRK.

http://www.sistesjanse.no/

En elev skriver om skogen som økosystem. Lett og lese og gir et fint innblikk fra en ekskursjon i skogen.

http://www.propaganda.net/skoleside/1207.shtml

 

Bilder og lenker til deloppgave D4:

D4 Fotosyntesen og næringskjeder

Om fotosyntesen. Lær biologi på Internett.

http://www.bioweb.dk/bioemner/fotosyntese/fotosyntese.html

Botanisk og plantefysiologisk leksikon. Bruk av lysenergi for å lage kjemisk energi. Fotosyntesen.

http://biologi.uio.no/plfys/haa/leks/f/fotosyntese.htm

Fotosyntese er prosessen som bygger opp plantemateriale basert på karbondioksid, mineraler og vann. Kort om fotosyntesen

http://www.energifakta.no/documents/Fysikk/Kretslopene/fotosynt.htm

Næringskjeder og næringsnett. En elev informerer fra egen internettside.

http://stv.hfk.vgs.no/GeJo1/2002b.htm#N%E6ringskjeder%20og%20n%E6ringsnett
[MANGFALDET I NATUREN SLUTT]