STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til deloppgave D1:

D1 Partikler og kjemiske reaksjoner  

Partikkeleventyret - en fantastisk side på norsk om alt som har med partikler å gjøre. Kan være litt vanskelig, men har mange interessante animasjoner og innfallsvinkler. På siden omtales partikkeleventyret som "En interaktiv reise blant kvarker, nøytrinoer, antimaterie, ekstra dimensjoner, mørk materie, akseleratorer og partikkeldetektorer" der du kan bli kjent med teknikken som brukes i forskningen.

http://www.fys.uio.no/epf/adventures/particleadventure_2.1/

Fin og lettlest nyhetsartikkel på forskning.no som tar for seg grunnstoffer, ioner og det periodiske system. Fra ingressen kan vi lese: Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen.

http://www.forskning.no/Artikler/2002/juli/1027677486.18

Engelsk side med side med stoff om periodesystemet. Webelements er den første internettsiden med periodesystemet og skal være en kvalitetssikret ressurs.

http://www.webelements.com/webelements/scholar/index.htmlUT

Stoffenes opprinnelse. Hvordan er grunnstoffene som alt i verden består av blitt til? Visste du at du består av stjernestøv? En ide til hvordan man kan jobbe med grunnstoffene i klassen. Mye av fagstoffet er vanskelig, men siden gir oss noe å tenke på.

http://astronomi.no/stoffene.html

Molekult er et Internettspill for å lære mer om stoffer, atomer og molekyler. Fra informasjonssiden til spillet kan en lese: Molekult er et ekte nettbasert flerbrukerspill i kjemi. I spillet kan du konkurrere med tre andre spillere om å samle atomer, bygge molekyler og svare på kjemispørsmål. Du får utdelt Molekylkort der den kjemiske formelen eller navnet på et molekyl er oppgitt.

http://www.molekult.no/no/index.html

 

Bilder og lenker til deloppgave D5:

D5 Korrosjon og metaller

Norsk forzinkingsforening. Stål er uten sammenligning det mest brukte metall i vår tid. Stålets eneste store ulempe er at det har altfor stor korrosjonshastighet i mange miljøer. Flere lenker finnes på siden om korrosjon og varmeforzinking.

http://www.zink.no/showText.asp?txtID=318&level=318

Nettverk for miljølærer. Vise hvilken effekt luftforurensning, salt og sur nedbør kan ha på nedbrytning av materialer, ved å kartlegge graden av korrosjon på stålplater.

http://www.nilu.no/nml/index.cfm?veiledning=1802&aktivitet=1736

Korrosjon oppstår ved en elektrokjemisk prosess.

http://www.acp.no/MainDesign.asp?aid=11931&gid=5400

 

Bilder og lenker til deloppgave D7:

D7 Kjemiske reaksjoner

Kjemiske redaksjoner forandrer egenskapene til et stoff.

http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/897866.html

Kjemiske reaksjoner. Kunnskapstest

http://www.aschehoug.no/naturfag2/innhold.php?db=naturfag2&textID=57

 

[STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK SLUTT]