DET FYSISKE VERDSBILETET

I opplæringa skal elevane

 

Bilder og lenker til hovedoppgave H2:

H2 Elektrisitet og sikkerhet

 

Lynkurs i elektrisitet på sidene til Forskning.no. I multimediaprogrammet "Sprut og spenning" får du søle med vann og teste ut en strømkrets for å lære forskjell på strøm, spenning og motstand. Demonstrasjonen krever flash og tillatelse til popups i nettleseren Tilrettelagt for elever.

http://intern.forskning.no/arnfinn/sprutogspenning/lynkurs.html

Flott og enkle danske sider som tar for seg elektriske kretser, mest tekst. Man navigerer ved å bruke menyen på venstre side. Sidene er beregnet på elever på ungdomstrinnet.

http://www2002160.thinkquest.dk/

En samling animasjoner i elektrisitet (flash-filer) fra multimediabasen til Utdanningsdirektoratet.

http://www.ils.uio.no/studier/naturfag/ppu/ressurser/flash_filer_naturfag/

Enkle sider om elektrisitet med enkle animasjoner. Prosjektside for noen studenter på Høgskolen i Volda.

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/melleod/index.htm

Engelsk side med interaktiv elektriske koplinger (simuleringer). Krever shockwave-layer.

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=398&CFID=561859&CFTOKEN=56844537

Enkel innføring i elektrisitetslære. På forsiden kan en lese at siden er ment for lærere, men den vi også fungere for elever. Ganske enkel info om symboler etc - kun tre lenker videre. Kan fungere som repetisjon.

http://www.boligabc.no/bakgrunnstoff/elektrisitetslare/

 

Bilder og lenker til deloppgave D3:

D3 Elektrisk energi  

 

Slik sparer du strøm - Forbrukerportalens energisparesider. I mange tilfeller kan du spare mer på å kutte i strømforbruket enn på å skifte strømleverandør. Det er mye du kan gjøre for å redusere strømforbruket ditt. Her er noen tips .

http://forbrukerportalen.no/Artikler/2004/1101991185.19

Om elektrisk energi fra vannkraftverk. Enkle sider som er utarbeidet av ENOVA som sier litt om produksjonen av elektrisk energi i Norge.

http://www.enova.no/?itemid=3797

Elektrisk generator - simulering i java. Siden driftes av Svein Hoff ved Høgskolen i Bergen.

http://home.hib.no/ansatte/shof/virtuell_lab/Javaapp/DEMOER/Generator/generatorengl.htm

Elektrisk motor - simulering i java. Siden driftes av Svein Hoff ved Høgskolen i Bergen.

http://home.hib.no/ansatte/shof/virtuell_lab/Javaapp/DEMOER/El-motor/electricmotor.htm

Hvordan virker en elektrisk motor fra "How stuff works"? Sidene er på engelsk, men har masse gode illustrasjoner som letter forståelsen og hyperlinker til annet relevant stoff på disse sidene som utdyper videre - et digitalt hypertekstleksikon.

http://electronics.howstuffworks.com/motor.htm/printable

Kraftskolens opplegg om energi og effect og er laget for Statkraft. Filmene 3,6 og 7 handler spesielt om elektrisk energi og overføring av elektrisk energi. Har du berdbånd kan du velge film i høy kvalitet, hvis ikke bør du velge lavkvalitet som gir mindre bilder sp skjermen. Du trenger Windows Media Player 9 for å spille av filmen.

  http://www.kraftskolen.no/filmer_oppgaver.html
[DET FYSISKE VERDSBILETET SLUTT]